Obsah

Mateřská škola Olgy Havlové Kadaň

zápis 2018

zápis 2018

 

 

Kritéria pro přijímání dětí k

    předškolnímu vzdělávání

           v mateřské škole

 

 

 

S účinností od 1.4.2018 určila ředitelka Mateřské školy Olgy Havlové kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole.

 

Běžné třídy mateřské školy:

Děti 1 rok před začátkem povinné školní docházky a děti s OŠD ze spádové oblasti

Děti starší 4 let ze spádové oblasti

Děti starší 3 let ze spádové oblasti

Děti, jejichž sourozenci se již v mateřské škole vzdělávají

 

Speciální třída mateřské školy:

Děti se speciálními vzdělávacími potřebami, dle stejných kritérií jako běžné třídy mateřské školy a do naplnění kapacity speciální třídy

 

Děti jsou přijímány na základě písemné žádosti zákonných zástupců a vyjádření lékaře. O přijetí dítěte do zařízení rozhoduje ředitelka školy dle výše stanovených kritérií.

Děti se speciálními vzdělávacími potřebami jsou přijímány na základě písemné žádosti rodičů, vyjádření lékaře, případně vyjádření odborného lékaře a PPP nebo SPC. O zařazení dětí se speciálními vzdělávacími potřebami rozhoduje ředitelka školy po konzultaci se speciálním pedagogem - zaměstnancem školy. Tyto děti jsou přijímány na zkušební dobu tři měsíců.

Rodičům umožňujeme účastnit se adaptačního procesu dítěte v mateřské škole.

Bc. Jana Vízková - ředitelka školy

Ve školním roce 2018/2019 se přijímá:

18 dětí z běžných tříd

4 děti se speciálními vzdělávacími potřebami, s potřebou podpůrných opatření

 

žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání - 2018

žádost o přijetí dítěte ke stažení zde

Kontakt

Mateřská škola Olgy Havlové
ul.Kpt. Jaroše 581 
432 01 Kadaň
příspěvková organizace

Ředitelka: Bc. Jana Vízková

Telefon: 474 334 460
Email: 1ms@ms-ohavlove.cz
 

Provozní doba mateřské školy: 

6.00 hod - 16:00 hod

do 16.15 hod. Po předem nahlášené domluvě s ředitelkou Mš

Novinky

28.05.2018

Návšteva Maxipsa Fíka

Do naši školičky přijde na návštěvu Maxipes Fík, všichni se moc těšíme

Detail Kalendář akcí

29.05.2018

Klaunovy Hry

Sportovní dopoledne na Tatranu pro předškoláčky

Detail Kalendář akcí