Obsah

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte

Základní škola a mateřská škola při nemocnici, Kadaň, Chomutovská 1289

Přihlášení do přípravné třídy na školní rok 2020/2021 pro pětileté a šestileté děti (děti s odkladem školní docházky mají přednost)

lze učinit osobně ve škole od 25. 5. 2020 do 30. 6. 2020. 

Podmínkou přijetí je Doporučení z Pedagogicko-psychologické poradny Kadaň.

Vážení rodiče,

dne 11.5.2020 se otevírá provoz mateřské školy.

Od 11. 5. 2020 není předškolní vzdělávání povinné, účast dětí v MŠ je na zvážení rodičů. 

Provoz bude organizačně i personálně zajištěn dle Souboru hygienických pokynů MŠMT.

Při prvním nástupu je potřeba odevzdat vyplněné Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění (viz příloha). Případně dostanete v MŠ.

Pokud zákonný zástupce tento dokument nepodepíše, nebude vstup dítěti do mateřské školy umožněn.

 Aktuální informace

Provoz mateřských škol v květnu 2020 

Předškolní vzdělávání ve všech mateřských školách v Kadani bude bez omezení provozu zahájeno v pondělí 11. 5 2020. 

Provoz bude organizačně i personálně zajištěn dle Souboru hygienických pokynů MŠMT. Mateřské školy jsou důkladně dezinfikovány a mají dostatek dezinfekčních prostředků.

I od 11. 5. 2020 není předškolní vzdělávání povinné, účast dětí v MŠ je na zvážení rodičů.

Mateřská škola Olgy Havlové Kadaň

 

UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE

 

Omezení provozu Mateřské školy Olgy Havlové Kadaň

 

Po dobu vyhlášeného stavu nouze v České republice bude od 6. 4. 2020 omezen provoz ve stávající budově Kpt. Jaroše 581 Kadaň

(případně do doby jiných okolností, které by zabraňovaly omezenému provozu).

 

Omezený provoz bude umístěn do Mateřské školy, ul. Na Podlesí 1481, 432 01 Kadaň, příspěvková organizace. (budova A)

 

Provoz zůstává nezměněn 6.00 – 16.00

 

 

 

Kontakt

Mateřská škola Olgy Havlové
ul.Kpt. Jaroše 581 
432 01 Kadaň
příspěvková organizace

Ředitelka: Bc. Jana Vízková

Telefon: 474 334 460
Email: 1ms@ms-ohavlove.cz
 

Provozní doba mateřské školy: 

6.00 hod - 16:00 hod

Ranní příchod do MŠ nejpozději do 7.50 hodin.

Do 16.15 hod. Po předem nahlášené domluvě s ředitelkou MŠ

Novinky