Obsah

Novela školského zákona – distanční výuka od září 2020

Na základě Zákona č. 349/2020 Sb. ukládá dětem povinnost účastnit se distanční výuky jako součásti povinné školní docházky. Účast na distanční výuce je pro děti, žáky a studenty povinná. Povinnost se nicméně vztahuje také na předškolní děti v mateřských školách. Mateřská škola bude muset spustit distanční výuku tehdy, pokud do školky nebude moci přijít víc než polovina dětí, kterých se povinná předškolní výchova týká.

Pracovní listy ke stažení

Pracovní listy pro předškoláky v době pandemie

23. - 27.11.2020

Vystřihovačka

Rozstříhej obrázek, znovu ho slož, procvičuj čísla.

Čertíci

Stejné čertíky zakresli do řádků, spočítáš, kolik je kterých?

Vybarvi podle čísel

Obrázek vybarvi podle čísel.

Kde je chyba?

V každém řádku najdi, hvězdičku, která tam nepatří a zakroužkuj.

Čerti

Obtáhni péra a vybarvi čerty.

18. - 20.11. 2020

Vybarvi podle čísel

Listy vybarvi podle čísel, poznáš, ke kterému stromu list patří?

Seřaď podle velikosti

Ovoce vybarvi, vystřihni a seřaď podle velikosti. Vyjmenuj další ovoce, které znáš.

Dokresli

Dokresli stromy a vybarvi obrázek. Co je na obrázku?

9. - 14.11. 2020

Tvary, barvy

Vybarvi podle vzoru, pojmenuj barvy a tvary

Dokresli podle vzoru

Dokresli podle vzoru

Překresli a pojmenuj

Překresli a pojmenuj geometrické tvary. 

Co tam nepatří?

Najdi a přeškrtni obrázek, který mezi ostatní nepatří. 

Vytleskáváme

Pojmenuj obrázky, vytleskej slabiky, zakresli tečky.

Téma drak

Najdi stejnou dvojici

Obrázek vybarvi a spoj

Slož draka

Obrázek vybarvi vystřihni a znovu slož

Skládačka

Obrázek vystřihni a slož

Vystřihovačka

Vystřihni obrázek zase slož, procvičuj čísla do deseti

Vystřihovačka 5 čísel

Vystřihni obrázek slož, procvičuj čísla do pěti

Velký malý drak

Vystřihni draky, seřaď podle velikosti, procvičuj barvy