Obsah

Profi škola

MšMt

Název projektu: Vzdělávání pro všechny 21

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0015433

Zahájení realizace projektu: 01.09.2019

Ukončení realizace projektu: 31.08.2021

Délka realizace: 24 měsíců

Výše podpory: 479 900,00 Kč

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Naše škola se stala úspěšným žadatelem v rámci výzvy 02_18_063 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Projekt je kombinací aktivit z těchto oblastí: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů MŠ.

 

Cílem našeho projektu je personální posílení našeho týmu o školního asistenta v mateřské škole, podpora vzdělávání pedagogů v kurzech zaměřených na osobnostně sociální rozvoj, matematickou pregramotnost a sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv.

 

Nastavené šablony:

Školní asistent – personální podpora MŠ

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – školního asistenta mateřské škole. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem.

 

Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů MŠ

Cílem je podpořit pedagogy mateřské školy ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově dětí. Pedagog absolvuje akreditovaný vzdělávací program DVPP v celkovém minimálním rozsahu 8 hodin.

 

Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání. Vzdělávání bude probíhat formou absolvování vzdělávacího programu DVPP akreditovaného v systému DVPP. Pedagogičtí pracovníci budou podpořeni v získávání dovedností, znalostí a kompetencí v oblasti matematické pregramotnosti, čtenářské pregramotnosti a polytechnické ho vzdělávání.

 

Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv

Cílem je podpořit pedagogy mateřské školy ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově dětí, a to prostřednictvím vzájemné výměny zkušeností mezi pedagogy z různých škol v rámci ČR.

Projekt VZDĚLÁVÁNÍ PRO VŠECHNY 21 je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je personální posílení našeho týmu o školního asistenta a sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv. Dále DVPP zaměřené na čtenářskou/matematickou pregramotnost, osobnostně sociální rozvoj a polytechnické vzdělávání.

Publicita_plakát.pdf (72.5 kB)

Projekt

VZDĚLÁVÁNÍ

PRO VŠECHNY 21

je spolufinancován Evropskou unií.

 


Cílem projektu je personální posílení našeho týmu o školního asistenta a sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv. Dále DVPP zaměřené na čtenářskou/matematickou pregramotnost, osobnostně sociální rozvoj a polytechnické vzdělávání.

EVROPSKÁ UNIE

Evropské strukturální a investiční fondy

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

msmt