Menu
MŠ Olgy Havlové
brouček čmelák beruška čmelák

Mějme rádi děti, které nám byly svěřeny do péče, projevujme jim svou náklonnost, mějme pochopení pro jejich citové prožitky a potřeby.

Program MŠ

Ocenění mrkvička

Školní vzdělávací program

ŠVP PV – S KAMARÁDY KROK SUN KROK, PROŽIJEME CELÝ ROK 

 • PROJEKT

Jen si, děti, všimněte, co je krásy na světě!

Jen se, děti, rozhlédněte, co tu kolem kvítí kvete!

Kolik je tu zvířátek, kolik ptáků, ptáčátek!

Kolik je tu dobrých lidí, co si radost nezávidí!

Jen si, děti, všimněte, co je krásy na světě!

Vzdělávací obsah vychází z cílů  rámcového vzdělávacího programu předškolní výchovy (RVP PV) a cílů školního vzdělávacího programu předškolní výchovy (ŠVP PV) a směřuje k jejich naplňování, v míře a obsahu, odpovídajícím individuálním potřebám a možnostem dětí.


CÍLE PROJEKTU

 • Umožnit dětem všemi dostupnými prostředky poznávat svět, jeho zákonitosti, pravidla a možnosti
 • Umět se těšit z hezkých zážitků
 • Vyjadřovat a zachycovat své pocity a prožitky
 • Utvářet kladný vztah k přírodě a ke svému okolí
 • Podílet se na společném životě a činnostech ve škole i v rodině

 

Tímto projektem chceme dětem přiblížit svět kolem nás, potřebu živé i neživé přírody, uvědomit si sebe sama, naučit se vnímat ostatní děti a dospělé, žít s nimi v souladu, spolupracovat a vytvářet mezilidské vztahy a morální hodnoty.

Vzdělávací obsah odpovídá věku,  úrovni  rozvoje  a možnostem dětí, vychází z jejich potřeb a zkušeností jim blízkých.

Vzdělávací obsah je rozdělen do 5ti tematických celků, které obsáhnou celý kalendářní rok se všemi tradicemi českého národa, přírodními podmínkami, zasahují do ekologie a seznamují děti s různými manuálními činnostmi.


TEMATICKÉ CELKY – BLOKY

 • Kluci, holky, jdeme do školky
 • Advent ťuká na dveře
 • Zima kraluje, sněhem čaruje
 • Jaro budí zem, zlatým paprskem
 • Se sluníčkem kolem světa

Cíle tematických celků - integrovaných bloků a výstupy z nich (kompetence, které děti získávají) spolu korespondují. Výstupy obsahují vědomosti, dovednosti, schopnosti, hodnoty a postoje, které si děti během celého pobytu v mateřské škole osvojují.

Rychlý kontakt

Mateřská škola Olgy Havlové
ul.Kpt. Jaroše 581 
432 01 Kadaň
příspěvková organizace

IČO: 70698414

Ředitelka:
Bc. Iveta Králová

Telefon:
+420 474 334 460

Mobilní telefon: 
+420 736 613 496

Datová schránka: 
8e9kvwm

Email:
1ms@ms-ohavlove.cz

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Často-li se v červnu hrom ozývá, kalné léto potom přicházívá.

Pranostika na akt. den

Na svatého Aloise, poseč louku, neboj se.

brouček čmelák beruška čmelák