Obsah

Informace

Aktuální informace ke COVID - 19

Vážení rodiče, od 10.9.2020

bylo zavedeno mimořádné opatření.

Při vstupu do areálu MŠ je pro rodiče

povinné nošení roušek. 

Děti roušky mít nemusí.

 

 

 

 

 

 

 

 

Charakteristika MŠ

MATEŘSKÁ ŠKOLA OLGY HAVLOVÉ KADAŇ JE SAMOSTATNÉ PRACOVIŠTĚ SE ŠKOLNÍ JÍDELNOU

Budova mateřské školy je starší rodinná vila s velkou zahradou. Velmi dobře vyhovuje potřebám školy rodinného typu a potřebám handicapovaných dětí, které k nám docházejí i z okolních obcí.

Budova mateřské školy prošla během prázdnin v roce 2009 velkou rekonstrukcí. Byla přestěhována školní kuchyně z patra budovy do přízemí, k ní vybudovány příslušné skladové prostory. Další nově vzniklé prostory rozšířily plochu, kterou užívají děti ke svým činnostem a hrám. 

V budově mateřské školy jsou 4 třídy, 4 herny, 2 ložnice, společná dětská šatna, a příslušná sociální zařízení.

Škola se nachází poblíž centra města, avšak díky školní zahradě, v překrásném přírodním prostředí se stromy a pečlivě udržovanou zelení.

Mateřská škola velmi úzce spolupracuje s PPP Kadaň, SPC Lítvínov, Měcholupy, Ústí nad Labem a Praha, se ZŠ Na Podlesí a ZŠ Rudolfa Koblice, městskou knihovnou a DPS.

Mateřská škola vzdělává děti zdravé, děti se speciálními vzdělávacími potřebami a děti s logopedickými vadami.

Kapacita mateřské školy: 75 dětí