Obsah

Program MŠ

Cíle školního vzdělávacího programu

  • Rozvíjet osobnost dítěte na základě jeho vlastního poznávání​​ 
  • Rozvíjet a posilovat sociální vztahy, vzájemnou toleranci a úctu
  • Rozvíjet citlivý a ohleduplný přístup k přírodě a životnímu prostředí
  • Podporovat a vytvářet kamarádské vztahy, komunikaci mezi dětmi a mezi dětmi a dospělými
  • Posilovat vůli jako psychologický proces, posilovat vytrvalost a sebedůvěru
  • Podporovat tvořivost, fantazii, možnost samostatného rozhodování se a tím rozvíjet schopnost dítěte k učení
  • Vytvářet atmosféru klidu, pohody a jistoty

 

Respektovat individualitu každého dítěte