Obsah

Program MŠ

Filozofie mateřské školy

ZÁKLADNÍ FILOSOFIE NAŠEHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Motto:  

Mějme rádi děti, které nám byly
svěřeny do péče, projevujme jim
svou náklonnost, mějme
pochopení pro jejich citové
prožitky a potřeby.

 

Naší filosofií je vycházet z tradic české předškolní výchovy, orientovat se na osobu – dítě. Zastáváme individuální přístup k dítěti při dosahování výchovných a vzdělávacích cílů. Snažíme se co nejvíce přizpůsobovat vývojovým, poznávacím, sociálním a emocionálním potřebám dítěte, jeho specifickým individuálním zvláštnostem. Vše co dítě v tomto věku prožije a ze svého okolního prostředí převezme je trvalé. K tomu jsme zvolili osobnostně orientovaný model výchovy, který má tyto požadavky:

 

  • Navazovat na zkušenosti a tradice české předškolní výchovy, které se v nových podmínkách mohou náležitě naplnit a tvořivě rozvíjet.
  • Klást důraz na vztah učitelka – dítě, každá učitelka by měla brát dítě jako jedinečnou a neopakovatelnou osobnost, která má již v tomto věku právo být sama s sebou a která by se měla nadále rozvíjet.
  • Pro učitelku znamená změnu orientace a stylu práce, přístup k dětem vyžaduje celý rejstřík mimoslovní komunikace – pohyb, gesta, mimika a především čin.
  • Vést dítě k samostatné a tvořivé hře a experimentování, dítě se učí vlastním prožitkem, učí se nebát mluvit, vyjádřit svá přání a touhy, připravuje dítě na nelehké životní situace a jeho bezkonfliktní vstup do společnosti.
  • Využívat situačního učení, které je bezprostřední a přirozené. Dítě v situaci koná, prožívá a tím získává zkušenosti. Situační učení však klade vysoké nároky na přípravu učitelky, protože nevychází jen z nahodilých situací.
  • Představuje v mateřské škole zásadní změnu postoje k rodině, uznává dominantní roli rodiny a otvírá spolupráci s rodinou v maximální šíři.
  • Má vztah k počátečnímu vzdělávání = příprava na školu, která je integrována do běžných životních situací, odehrává se jako samozřejmá součást každodenních činností, není vyčleňována jako určitý program, ale probíhá prakticky ustavičně, jako přirozené rozvíjení každého jedince po všech stránkách. Zde se otvírá i možnost přípravy podpůrných programů zaměřených na děti např. s různým postižením nebo ze znevýhodněného sociokulturního prostředí.
  • Klást důraz na schopnost využití vědomostí v konkrétních případech a situacích, umět si poradit do budoucna s překážkami a těžkostmi