Menu
MŠ Olgy Havlové
brouček čmelák beruška čmelák

Mějme rádi děti, které nám byly svěřeny do péče, projevujme jim svou náklonnost, mějme pochopení pro jejich citové prožitky a potřeby.

ZÁPISY DO MŠ

Důležité informace k zápisům pro školní rok 2022/2023

Termín  zápisu pro školní rok  2022/2023 je 3. 5. 2022 v 

době od 10,00 – 12,00 a od 13,00 – 16,00 hod.

 • K zápisu se dostaví zákonný zástupce s dítětem v době k tomuto účelu vymezené.
 • Zákonný zástupce obdrží formuláře k přijetí dítěte, podle potřeby poskytne vedení MŠ i další sdělení o dítěti.
 • Doklady k zápisu -  vyplněnou žádost podepsanou oběma rodiči, rodný list dítěte, potvrzení o řádném očkování s razítkem lékaře (formulář Vyjádření lékaře) doručí rodiče zpět do MŠ co nejdříve.
 • V případě dítěte s potřebou podpůrných opatření je třeba dodat doporučení poradenského pracoviště (SPC, PPP..) 
 • K zápisu dítěte – cizince –  zákonný zástupce přinese doklad o přechodném pobytu dítěte, případně další platné dokumenty
 • Všechny žádosti doručené do MŠ v tomto termínu vyřizuje ředitelka najednou po uplynutí doby zápisu.
   

Povinné předškolní vzdělávání

Pro děti, které do 31. srpna 2022 dosáhnou věku pěti let, je od 1. září 2022 předškolní vzdělávání povinné.

 

Tato povinnost se vztahuje:

 • na státní občany ČR, kteří pobývají na území ČR déle než  90 dnů
 • na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří pobývají v ČR déle než 90 dnů
 • na jiné cizince oprávněné pobývat v ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než  90 dnů
 • na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany

Pokud ještě dítě do mateřské školy nedochází, musí ho zákonný zástupce přihlásit ve spádové nebo jím vybrané mateřské škole v termínu zápisu. Nepřihlášení dítěte nebo zanedbání péče o povinné předškolní vzdělávání je považováno za přestupek.

Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením. Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech po dobu 4 souvislých hodin denně. Začátek povinné doby stanoví ředitel školy mezi 7. a 9. hod. a je uveden ve školním řádu.

Povinné předškolní vzdělávání trvá  i ve školním roce, pro který byl dítěti povolen odklad povinné školní docházky a je ukončeno až začátkem plnění povinné školní docházky.

 

Spádová oblast mateřské školy

a) školský obvod Mateřské školy Olgy Havlové Kadaň, ul. Kpt. Jaroše 581, příspěvková organizace, tvoří náměstí a ulice nebo jejich části v místní části Kadaň:  Pastýřská studánka, Dvořákova, Jungmannova, Mírové náměstí, Komenského, Čsl. Armády, Jana Švermy, Chomutovská č. p. 1255 až 1260, 1262 až 1265, 1266 až 1273 a 1276, Čechova, Lázeňská, Tyršova, Žatecká, Boženy Němcové, Kpt. Jaroše, Löschnerovo nám.;

 

Rozhodnutí

Po ukončení zápisu vydá ředitelka do 30 dnů rozhodnutí, zda dítě k docházce do MŠ zařadí či nezařadí.

Toto rozhodnutí předá rodičům proti podpisu v pátek 27. 5. 2022 v době od 9.30 - 11.00 hod.  a od 13.00 – 15.00 hod.

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání bude vyvěšeno na úřední desce, která se nachází u vjezdu do MŠ a webových stránkách. Uchazeči budou vedeni pod registračním číslem.

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání a to do 15 dnů po jeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje odboru školství mládeže a tělovýchovy prostřednictvím mateřské školy, který o odvolání rozhodne.

Odvolání se podává písemně u ředitelky MŠ. Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí (po zveřejnění rozhodnutí), nejpozději však po uplynutí 10 dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.

 

Datum vložení: 31. 3. 2022 13:37
Datum poslední aktualizace: 10. 4. 2022 8:32

Rychlý kontakt

Mateřská škola Olgy Havlové
ul.Kpt. Jaroše 581 
432 01 Kadaň
příspěvková organizace

IČO: 70698414

Ředitelka:
Bc. Iveta Králová

Telefon:
+420 474 334 460

Mobilní telefon: 
+420 736 613 496

Datová schránka: 
8e9kvwm

Email:
1ms@ms-ohavlove.cz

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7
2
8 9 10
1
11 12
13 14 15
1
16 17 18
1
19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29
1
30 1 2 3

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Listopadový vitr - bratr zimy.

Pranostika na akt. den

Na Saturnina skučí meluzína.

brouček čmelák beruška čmelák