Menu
MŠ Olgy Havlové
brouček čmelák beruška čmelák

Mějme rádi děti, které nám byly svěřeny do péče, projevujme jim svou náklonnost, mějme pochopení pro jejich citové prožitky a potřeby.

Projekt 2015 - ROZCVIČUJ SVŮJ JAZÝČEK

Náš projekt má název „ROZCVIČUJ SVŮJ JAZÝČEK“

Projekt navazoval na projekt předešlý „Mám ohebný jazýček“, ve kterém jsme za pomoci nových pomůcek a metodického materiálu hravou formou pokračovali v rozvoji slovní zásoby dětí, rozvíjení a rozšiřování pasivního a aktivního slovníku, rozvoji myšlení a fantazie. Dále jsme podporovali rozvoj hrubé a jemné motoriky, která souvisí s rozvojem řeči. 


Vyhodnocení projektu

Věcné vyhodnocení projektu

  • Číslo rozhodnutí: 1139-6/2015 ze dne 20.1.2015
  • Poskytovatel dotace: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
  • Název programu: Rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2015
  • Název projektu: „Rozcvičuj svůj jazýček“
  • Název právnické osoby: Mateřská škola Olgy Havlové Kadaň, ul. Kpt. Jaroše 581, příspěvková organizace
  • IČ školy: 706 98 414

Cíl projektu: Cílem projektu bylo zaměření na správnou výslovnost dětí, rozvoj pasivní a aktivní slovní zásoby a dále vybavení mateřské školy podpůrnými prostředky a pomůckami.

Realizace: Projekt „Rozcvičuj svůj jazýček“ navazoval na projekt předešlý „Mám ohebný jazýček“, ve kterém jsme za pomoci nových pomůcek a metodického materiálu hravou formou pokračovali v rozvoji slovní zásoby dětí, rozvíjení a rozšiřování pasivního a aktivního slovníku, rozvoji myšlení a fantazie. Dále jsme podporovali rozvoj hrubé a jemné motoriky, která souvisí s rozvojem řeči.

Učitelky byly seznámeny se všemi novými pomůckami, hračkami, obrazovým materiálem, pomůckami na rozvoj hrubé a jemné motoriky. Měly možnost s novými pomůckami rozšiřovat varianty pro artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry. Rozšiřovaly znalosti a um dětí, a tak poskytovaly širokou škálu podpůrných činností pro děti s logopedickými vadami.

Denně v průběhu dopoledních činností jsme zařazovali logopedické chvilky, kde procvičujeme gymnastiku jazyka a mluvidel, dechová cvičení, sluchová cvičení. Cviky pro jemnou motoriku. Dále zařazujeme PC chvilky s logopedickým programem.

Učitelky se prostřednictvím nově zakoupených pomůcek věnovaly rozvoji komunikačních dovedností – pomocí obrazového materiálu, četbou pohádek, vyprávěním pohádek. Také jsme rozvíjely smyslové vnímání pomocí – kinetického písku, pískovničky. Dechová cvičení si děti procvičovaly s různými foukačkami, sluchová cvičení – zvuky ručních zvonků. Dále jsme se zaměřily na rozvoj jemné motoriky kreslením na vnitřních tabulích, kde si procvičují motoriku paží již od ramenního kloubu až po motoriku celé ruky a prstů, prohmatáváním různých relaxačních balónků. Při pohybových činnostech, chůzi při bubínku, při chůzi na venkovní kladině a skocích na trampolíně jsme koordinovaly pohyb a rozvíjely hrubou motoriku.

Nadále jsme pokračovali v zavedeném kroužku“Brepta“, který byl určen pro rodiče a děti. Tyto odpolední chvilky s rodiči se nám velmi osvědčily. I zde jsme měly pro děti připravené různorodé činnosti. Procvičovali jsme dechová a sluchová cvičení, gymnastiku jazyka, grafomotorická cvičení, cviky pro jemnou a hrubou motoriku. Veškerá cvičení si vyzkoušeli i rodiče, a tím tato setkání přispěla k lepší spolupráci s rodiči.

Poradenský servis v rámci spolupráce s rodiči probíhá dle požadavků rodičů a to pravidelně jedenkrát týdně.

Pokračovaly jsme ve vzájemných hospitacích a předávaly jsme si zkušenosti a typy na zajímavé činnosti pro děti. Probíhaly diskuze, kterých se zúčastnili všichni pedagogové. Tím se tak podařilo předávat zkušenosti začínajícím kolegyním.

Ve vestibulu MŠ je umístěna vývěsní tabule, která informuje rodiče o aktivitách, o projektu, o nákupu jednotlivých pomůcek.

Podařilo se: 

Z projektu bylo zakoupeno např. Logopedarium od A do Ž, ICT výukové logopedické programy, ruční zvonky, kinetický písek, trampolína, BambinoLuck, logopedická zrcadla, vnitřní tabule, obrázky k pohádkám.

Veškeré pomůcky a metodický materiál je plně využíván ve všech třídách MŠ.

Všichni pedagogové se průběžně seznamovali s novými pomůckami, metodickým materiálem a veškeré poznatky aplikovali ve výuce.

Stále probíhá kroužek „Brepta“ (děti společně s rodiči)

 

Projekt přispěl k lepší vybavenosti MŠ, a tím ke zlepšení mluvního projevu dětí, ke zlepšení celkové obratnosti dětí v hrubé a jemné motorice. K celkovému zlepšení koordinace pohybů dětí.

Náš stanovený cíl projektu byl splněn a přispěl ke zlepšení mluvního projevu dětí.

 

údaje v Kč

Přehled o čerpání dotace v roce 2015

Přidělená dotace

Čerpání dotace

Celkové výdaje projektu

platy/mzdy

 

 

 

OON

 

 

 

odvody

 

 

 

FKSP

 

 

 

OBV

40.000,-

40.000,-

75.000,-

CELKEM:

40.000,-

40.000,-

75.000,-

Datum:

11.1.2016

Jméno a podpis ředitelky/ředitele školy otisk razítka školy

Bc. Jana Vízková

Rychlý kontakt

Mateřská škola Olgy Havlové
ul.Kpt. Jaroše 581 
432 01 Kadaň
příspěvková organizace

IČO: 70698414

Ředitelka:
Bc. Iveta Králová

Telefon:
+420 474 334 460

Mobilní telefon: 
+420 736 613 496

Datová schránka: 
8e9kvwm

Email:
1ms@ms-ohavlove.cz

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Když červenec pěkně hřeje, o vánocích se zima zaskvěje.

Pranostika na akt. den

Když prší o Apolináři, dlouho se z lesů paří.

brouček čmelák beruška čmelák