Menu
MŠ Olgy Havlové
brouček čmelák beruška čmelák

Mějme rádi děti, které nám byly svěřeny do péče, projevujme jim svou náklonnost, mějme pochopení pro jejich citové prožitky a potřeby.

Zahájení 2021

Profi školaMšMt

  • Název projektu: Vzdělávání pro všechny 23
  • Číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0022518
  • Zahájení realizace projektu: 01.09.2021
  • Ukončení realizace projektu: 30.06.2023
  • Délka realizace: 22 měsíců
  • Výše podpory: 307 608,00 Kč

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Naše škola se stala úspěšným žadatelem v rámci výzvy 02_20_080 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ III., osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů MŠ.

Cílem našeho projektu je personální posílení našeho týmu o školního asistenta v mateřské škole, aktivní rozvíjejí informačních a komunikačních technologii a rozvojové aktivity v MŠ, které budou probíhat formou projektového dne.

Nastavené šablony:

Personální podpora

Školní asistent – personální podpora MŠ

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – školního asistenta mateřské škole. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem.

Aktivity rozvíjející ICT v MŠ

Využití ICT v MŠ

Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti využívání nových výukových metod s využitím infomačních a komunikačních technologií (dále ICT) aktivita rovněž cílí na větší individualizaci vzdělávaní, na rozvoj digitálních kompetencí, kreativity dětí a jejich aktivní zapojení do vzdělávání.

Rozvojové aktivity MŠ

Projektový den ve výuce

Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektové výuky, která vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí dětí, podpoře individuálního přístupu k dětem a práci s heterogenní skupinou. Projektová výuka bude probíhat v oblasti podpory společného vzdělávání a rozvoje klíčových kompetencí dětí spadajících do tří témat:

a.       Polytechnické vzdělávání

b.      Enviromentální vzdělávání

c.       Podpora podnikavosti kreativity a logického myšlení

publicita - plakát.docx (11.68 kB)

 

Projekt VZDĚLÁVÁNÍ PRO VŠECHNY 23 je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je personální posílení našeho týmu o školního asistenta, dále využití ICT ve vzdělávání a realizace projektového dne ve výuce.

EVROPSKÁ UNIE

Evropské strukturální a investiční fondy

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

msmt

Rychlý kontakt

Mateřská škola Olgy Havlové
ul.Kpt. Jaroše 581 
432 01 Kadaň
příspěvková organizace

IČO: 70698414

Ředitelka:
Bc. Iveta Králová

Telefon:
+420 474 334 460

Mobilní telefon: 
+420 736 613 496

Datová schránka: 
8e9kvwm

Email:
1ms@ms-ohavlove.cz

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Duben hojný vodou - říjen vínem.

Pranostika na akt. den

Na svatého Rudolfa se má nahlížet do úlů, a jestli včely nemají dost potravy, má se jim na schod měsíce doplnit.

brouček čmelák beruška čmelák