Menu
MŠ Olgy Havlové
brouček čmelák beruška čmelák

Mějme rádi děti, které nám byly svěřeny do péče, projevujme jim svou náklonnost, mějme pochopení pro jejich citové prožitky a potřeby.

Projekty

Svět nekončí za vrátky, cvičíme  se zvířátky

"Svět nekončí za vrátky - cvičíme se zvířátky" je název  projektu, který je realizován pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a je podporován Svazem měst a obcí ČR. Projekt realizuje Ústřední cvičitelský sbor rodičů a dětí a předškolních dětí Odboru všestrannosti České obce sokolské.

Jedná se o celoroční projekt, který probíhá v oddílech předškolních dětí a vznikl v roce 2014. Projekt je inspirován především obsahem sokolské pravidelné činnosti v tělocvičných jednotkách, která je realizována na základě Cvičebních programů České obce sokolské. Dalším zdrojem k tomuto projektu byl projekt Českého olympijského výboru "Sazka - olympijský víceboj" pro základní školy, který je zařazený do kampaně Česko sportuje a Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání.

Učitelka díky tomuto projektu vstupuje do procesu, kterým může obohatit svoji činnost, dětem nabídnout další podněty, které jsou spojeny se zdravým pohybem. Záměrem projektu je "pohyb jako každodenní potřeba dětí" a zdravé řešení volnočasových aktivit. Česká obec sokolská by tímto projektem ráda podpořila první větší zájem dětí o aktivní sportování, ale také vedení k týmové spolupráci, radosti ze splněných úkolů jak u jednotlivce, tak ve skupině. Záměrem není, aby děti soutěžily. Cílem je podporovat respektování a rozvoj individuálních předpokladů, které jsou následně přínosem pro celou skupinu. Důležité je, aby plnění úkolů přineslo dětem radost a potěšení z pohybu, pomohlo jim naučit se překonávat překážky, rozvíjelo jejich samostatnost při dalším zdokonalování pohybových dovedností a tím jim umožnilo vstup do velkého světa při překonání hranice šesti let.

Samotný projekt je složen z několika tematicky zaměřených skupin. Pořadí plnění úkolů záleží na obsahovém zaměření, které se vztahuje i k některým měsícům. Celoroční činnost dané skupiny má svoje specifika a záleží na plánu práce, který má učitelka vypracovaný.

Motivací pro děti jsou zvířátka, která je budou provázet v rámci jednotlivých činností. Zvířátka jdou do světa, pomocí vláčku otevírají dětem pomyslná vrátka a seznamují je s jednotlivými pohybovými a rozumovými činnostmi. V rámci těchto činností se děti snaží zvládnout jednotlivé úkoly. Přínosem pro děti bude to, že dané činnosti budou plnit v kolektivu vrstevníků, a tak se celá skupina bude moci vzájemně ovlivňovat. Součástí vyhodnocení splnění úkolů bude i společné foto před plakátem s nalepenými samolepkami a odeslané v rámci závěrečného hodnocení cvičitelskému sboru RDPD. Po splnění všech úkolů bude skupina odměněna diplomy a drobnými dárky. 

Na cestě do světa zvířátka provází sokolík Pepík, který zvolil cestu po jednotlivých světadílech. Vlak se skládá z lokomotivy, na které bude ukazovat cestu do světa Pepík a z pěti vagonků, které představují světadíly. Každý světadíl je barevně odlišen. Pohybové činnosti reprezentují zvířátka s přiřazeným symbolem. Po zvládnutí úkolu k dané činnosti si dítě vylepí samolepku do svého deníku.

Obsahem projektu je široká škála činností, do kterých jsou v mateřských školách děti zapojovány. Skládají se ak z procvičování a zdokonalování přirozených pohybových schopností (chůze, běh, skoky, házení, chytání), tak ze základů cvičení na nářadí či s náčiním. Rozšířením nad rámec pohybových aktivit jsou činnosti rozumové, kterými je cvičební jednotka doplněna. Společné činnosti vztahující se k jednotlivým měsícům roku (např. šibřinky či pouštění draků) vhodně seznamují děti nejenom s netradičními aktivitami, ale dávají možnost se lépe poznat, vytvořit kolektiv. V něm pak společně prožívají radost nejen z pohybu.

Cílem je zapojení co nejvíce dětí do pohybových a rozumových aktivit a plnění úkolů je příležitost brát pohyb jako samozřejmou součást života. Významnou motivací k pohybovým aktivitám je bezesporu podpora ze strany rodičů - pokud chybí, má dítě menší možnost na začlenění pohybových aktivit do budoucího životního stylu.

Pojďte tedy s námi a sokolíkem Pepíkem vtáhnout děti do světa plného pohybu a her. Umožněte jim pomocí motivace zvládnout nejenom zdravý pohyb, ale i poznávání okolního světa.

Dopřejte jim zažít radost při společně strávených chvílích!

Další informace získáte na: www.sokol.eu

Rychlý kontakt

Mateřská škola Olgy Havlové
ul.Kpt. Jaroše 581 
432 01 Kadaň
příspěvková organizace

IČO: 70698414

Ředitelka:
Bc. Iveta Králová

Telefon:
+420 474 334 460

Mobilní telefon: 
+420 736 613 496

Datová schránka: 
8e9kvwm

Email:
1ms@ms-ohavlove.cz

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Co v červnu nedá do klasu, červenec nažene v času.

Pranostika na akt. den

Na svatého Aloise, poseč louku, neboj se.

brouček čmelák beruška čmelák